sábado, 5 de abril de 2014

Preparem les disfresses.

Quan vàrem decidir la nostra història era el moment de començar a treballar amb les nostres disfresses. Vàrem decidir que treballariem totes juntes, és a dir, fariem la disfressa de cada personatge de forma conjunta i no només cadascuna faria la seva.

Per començar, vàrem fer el cap de l'elefant amb un globus gran, cola i paper de diari. Per fer les orelles vàrem utilitzar cartró que vàrem cubrir amb paper i cola, una altra vegada. A continuació posaré les fotos del abans i el després:
També en aquesta sessió vàrem decidir fer la màscara de la zebra ja que la de l'elefant havia d'aixugar-se una mica per poder continuar. Per fer-la vàrem utilitzar una estructura realitzada amb una capsa de cartró i també cola i paper de diari per afegir la boca i donar-li més consistència. Les orelles, de igual forma que amb l'elefant, vàrem afegir-les amb cartró.
La darrera cosa que vàrem fer aquest dia foren una placa i unes claus que hauria de portar el guarda. Ambdues coses vàrem fer-les amb cartró.

A la tercera sessió, elaborarem la màscara del micu amb goma eva de dos tonalitats de marró diferent. Cal dir que abans haviem provat a fer només la boca ja que teniem l'idea de pintar-li la resta de la cara però va ser un fracàs, aquesta prova ens va llevar molt de temps, i vàrem decidir fer-ho d'una forma més senzilla. També,Vàrem acabar de cubrir amb paper de diari i cola el cap de l'elefant i la zebra.

La següent classe, vàrem pintar el cap de l'elefant de gris, també la placa i les claus. Per fer la trompa de l'elefant aconseguirem un tub de plàstic però, després de pintar-lo, ens vàrem adonar de que era massa pessat i no ens serviria així que decidirem fer-la amb una mitja gris plena de paper de periòdic.

 Això no només ens va passar amb la trompa, també vàrem començar a pintar les capses que servirien de basse per a la nostra gàvia i, tot i que en aquesta sessió no ho vàrem pensar, vàrem també que haver de substituir-les per unes altres.
Un altra cosa que varem anar fent va ser la gorra del guarda, per això utilitzarem un globus normal cobert amb paper de diari i cola.

Posteriorment, elaborarem un arbre per al nostre decortat. L'arbre el ferem amb una capta molt llarga de cartró on vàrem dibuixar la seva forma i pintar-la amb tèmpera marró i verda. Després començarem a afegir-li boles de paper pinotxo per tal de donar-li una mica de volum.

Com heu pogut veure, igual que amb el guió vàrem haver de modificar bastants coses ja que resultaven poc pràctiques o podien millorar-se. Tot i així, cal dir també que el temps que hem utilitzat per canviar aquestes coses no ha estat un temps perdut ja que tot ha set per fer encara millor la nostra representació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario