sábado, 22 de febrero de 2014

Activitat 3

L'activitat tres tenia com a objectiu aconseguir una definició del concepte emoció. De la mateixa manera que en la activitat anterior, vàrem treballar primer individualment, després en petits grups i, per últim, en gran grup.

La definició que jo vaig crear individualment era aquesta: és una sensació intensa que es dona en un moment concret i per diferents motius, dependent de la valoració d'aquests que faci l'individu. No són estables, per tant, són canviants i variables. Vaig triar aquestes paraules perquè trob que qualsevol de les emocions es presenta sempre d'una forma intensa, no hi ha mitjes tintes i que no depén tant de les situacions que les causi com de la valoració que l'individu en fa d'aquestes ja que allò a un pot produir-li ràbia a un altre pot, per exemple, produir-li tristessa. No són estables perquè no es mantenen sempre iguals, per això són canviants. Un pot sentir alegria i pasar a sentir por, per exemple.

Després, escoltant les definicions de les meves companyes vaig adonar-me que potser les emocions estaven millor definides com un estat d'ànim que no només com a una sensació i que, a més a més, té una sèrie de consqüències en l'individu a nivell físic. Per això, de forma consensuada vàrem modificar la definició per aquesta: És un estat d'ànim canviant i variable que sorgeix d'una situació o acció i la valoració que té l'individu d'aquesta. Sol anar acompanyada o deriva en diferents sensacions físiques i conductes

Una altra vegada, en la posada en comú, em va sorprendre el fet de que les deficions de la resta de companyes no era molt diferents a la que havia fet amb el meu grup. Tot i així, vàrem introduir uns aspectes rellevants a la definició i la definició final que va sorgir és la següent:

Emoció: és un estat d'ànim canviant, intens i temporal provocat per un estímul real o fictici intern o extern que té significat per a l'individu perquè li serveix per a mantenir l'equilibri i que provoca una reacció que pot ser física o psíquica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario